logo
EN
VN

Hanoi3CK

HanuTuchu

Nghiên cứu khoa học

M ột trong những yếu tố được coi trọng hàng đầu là việc khuyến khích giảng viên và sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao chất lượng của việc dạy và học.. .

Về việc tổ chức các Hội thảo khoa học năm 2019 trong khuôn khổ Dự án Marco Polo

Kính gửi các đơn vị trong toàn Trường
I. Thông tin chung

Hợp tác quốc tế là hoạt động quan trọng của Trường Đại học Hà Nội, đóng góp cho sự phát triển bền vững của Trường, mang lại lợi ích cho cả giảng viên và sinh viên. Trường Đại học Hà Nội là một trong hai đối tác của Việt Nam tham gia vào Dự án Marco Polo - Dự án “Tăng cường năng lực hợp tác quốc tế của các trường đại học Đông Nam Á” do Chương trình Erasmus+ của Cộng đồng chung Châu Âu tài trợ.

Theo kế hoạch của Dự án, Trường Đại học Hà Nội tổ chức hai hội thảo khoa học với các chủ đề “Nâng cao năng lực chuyên môn: Bài học từ Dự án Marco Polo” và “Quốc tế hóa trong giảng dạy và học tập: Kinh nghiệm từ Dự án Marco Polo”. Thông tin cụ thể như sau:

1. Hội thảo quốc gia “Nâng cao năng lực chuyên môn: Bài học từ Dự án Marco Polo” do Trường Đại học Hà Nội phối hợp với Học viện Bưu chính Viễn thông tổ chức

Thời gian: Từ 8g30 - 11g30 Thứ Sáu ngày 27 tháng 9 năm 2019
Địa điểm: Phòng Hội thảo 102 - tầng 1 - Nhà C - Trường Đại học Hà Nội
Nội dung chi tiết: Xin mời xem file đính kèm.
2. Hội thảo cấp Trường “Quốc tế hóa trong giảng dạy và học tập: Kinh nghiệm từ Dự án Marco Polo”

Thời gian: Từ 8g30 - 11g30 Thứ Hai ngày 30 tháng 9 năm 2019
Địa điểm: Phòng Hội thảo 102 - tầng 1 - Nhà C - Trường Đại học Hà Nội
Nội dung chi tiết: Xin mời xem file đính kèm.
II. Tổ chức thực hiện

1. Ban Giám hiệu: Chỉ đạo chung.

2. Phòng Quản lý Khoa học phối hợp với Dự án Marco Polo:

Chủ trì, xây dựng kế hoạch và ra thông báo tổ chức đến các đơn vị;
Đặt hàng các báo cáo tham luận; Chuẩn bị báo cáo tham luận;
Liên lạc, mời và tổng hợp danh sách đại biểu tham dự;
Cử người dẫn chương trình các Hội thảo;
Công tác tổ chức và hậu cần.
3. Phòng Thiết bị - Công nghệ:

Chuẩn bị âm thanh, ánh sáng, màn hình máy chiếu, micro;
Cử kỹ thuật viên phục vụ.
4. Phòng Truyền thông:

Chụp ảnh sự kiện;
Viết bài và đưa tin lên website của Trường.
5. Phòng Quản trị: Làm vệ sinh xung quanh khu vực diễn ra các hội thảo.

6. Phòng Tài chính - Kế toán: Chuẩn bị kinh phí theo quy định.

7. Các đơn vị tham gia Dự án Marco Polo:

Lãnh đạo các đơn vị: Khoa tiếng Anh, Khoa Quốc tế học, Khoa Quản trị Kinh doanh và Du lịch, Khoa tiếng Tây Ban Nha, Khoa tiếng Italia, Trung tâm Giáo dục Quốc tế thông báo và cử người tham dự các hội thảo đầy đủ và đúng giờ. Mỗi đơn vị cử 02 cán bộ giảng viên và 20 sinh viên tham gia.
Giảng viên kiêm nhiệm Trợ lý khoa học tập hợp và gửi danh sách người tham dự các hội thảo về Phòng Quản lý Khoa học (CV Nguyễn Phương Tú) trước 17g00 ngày 25/9/2019.
Ban Giám hiệu đề nghị các đơn vị phối hợp tổ chức thành công các Hội thảo này.
Xem Thông báo tại đây
         Phiếu đăng ký tại đây

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Nguyễn Văn Trào