logo
EN
VN

Trường Đại học Hà Nội tuyển sinh các chương trình liên kết quốc tế

Từ ngày 2/8/2017, Trường Đại học Hà Nội bắt đầu xét tuyển bằng học bạ để tuyển sinh 280 chỉ tiêu cho các chương trình chính quy quốc tế, đào tạo liên kết với các trường đại học nước ngoài. Chương trình dạy bằng tiếng Anh, thời gian học từ 3-3,5 năm, học tại Trường Đại học Hà Nội, do các trường đại học nước ngoài cấp bằng. Sinh viên đủ điều kiện có thể học chuyển tiếp 01 năm tại nước ngoài.

Cử nhân Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Tài chính và Marketing) của Đại học La Trobe, Australia: 100 chỉ tiêu. Xem thông báo chi tiết tại đây.


Cử nhân Quản trị Du lịch và Dịch vụ Lữ hành của Đại học IMC – Krems, Áo: 90. Xem thông báo chi tiết tại đây.


Cử nhân Kế toán Ứng dụng của Đại học Oxford Brookes (UK) và Chứng chỉ hành nghề kiểm toán của Hiệp hội Kế toán Công Chứng Anh quốc (ACCA) (nhận cả bằng cử nhân và chứng chỉ hành nghề để tăng cơ hội việc làm): 50. Xem thông báo chi tiết tại đây.


Cử nhân Kinh tế Doanh nghiệp và Cử nhân Khoa học Thống kê và Bảo hiểm của Đại học Tổng hợp Sannio, Ý: 40. Xem thông báo chi tiết tại đây.


Chi tiết xem tại đây: http://www.hanu.vn/vn/lien-ket-dao-tao.html