logo
EN
VN

Thông báo thi tốt nghiệp VB2 tiếng Anh khóa 2015 thi ngày 25.11.2018

Căn cứ Kế hoạch năm học 2018 - 2019, Nhà trường tổ chức thi tốt nghiệp cho sinh viên khóa 2015 - 2018 đã hoàn thành chương trình học tập, theo kế hoạch sau:

LỊCH THI: Chủ Nhật, ngày 25 tháng 11 năm 2018

Sinh viên thuộc diện thi lại:

Đăng ký tại Phòng Quản lý Đào tạo (Phòng 118, Nhà A) từ ngày 12 tháng 11 năm 2018 đến hết ngày 22 tháng 11 năm 2018.

Nộp lệ phí thi lại tại Phòng Tài chính Kế toán (Phòng 101, Nhà A).

Toàn văn thông báo: Xem tại đây.

Nguồn: Phòng Quản lý Đào tạo

Thông báo kết quả thi năng lực tiếng Anh: Kỳ thi ngày 07/10/2018 tại Trường Đại học Hà Nội

Trường Đại học Hà Nội thông báo kết quả thi năng lực tiếng Anh:
Kỳ thi ngày 07/10/2018 tại Trường.

Địa chỉ truy cập tra cứu điểm thi:  http://hanu.edu.vn/vn/tc-diem-thi.html
Thí sinh truy cập vào hệ thống quản lý để tra cứu điểm thi cho từng cá nhân.

Nhà trường nhận đơn phúc khảo từ ngày 12/10/2018 đến hết ngày 19/10/2018 tại Trung tâm Khảo thí, phòng 101, tầng 1, nhà A1, Trường Đại học Hà Nội.

Trong thời gian chờ cấp chứng chỉ, Nhà trường cấp Giấy chứng nhận kết quả thi cho thí sinh có nguyện vọng theo các bước như sau:
Thời gian đăng ký: Từ ngày 12/10 đến hết ngày 14/10/2018, thí sinh đăng ký theo đường link dưới đây.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7n8qOSF3qLQurCjHrlVJWbB6rNDMIt4gS2T85dg5bIHYDfA/viewform
Thời gian trả Giấy chứng nhận kết quả: Ngày 15/10/2018 tại Trung tâm Khảo thí, Phòng 101 nhà A1, Trường Đại học Hà Nội.
Trân trọng thông báo.

[Nguồn Hội đồng thi NLNN Trường Đại học Hà Nội]

Thông báo kết quả thi năng lực tiếng Anh, tiếng Pháp: Kỳ thi ngày 21/10/2018 tại Trường Đại học Hà Nội

Trường Đại học Hà Nội thông báo kết quả thi năng lực tiếng Anh, tiếng Pháp:
Kỳ thi ngày 21/10/2018 tại Trường.

Địa chỉ truy cập tra cứu điểm thi:  http://hanu.edu.vn/vn/tc-diem-thi.html
Thí sinh truy cập vào hệ thống quản lý để tra cứu điểm thi cho từng cá nhân.

Nhà trường nhận đơn phúc khảo từ ngày 30/10/2018 đến hết ngày 09/11/2018 tại Trung tâm Khảo thí, phòng 101, tầng 1, nhà A1, Trường Đại học Hà Nội.

Trong thời gian chờ cấp chứng chỉ, Nhà trường cấp Giấy chứng nhận kết quả thi cho thí sinh đã đạt, có nguyện vọng theo các bước như sau:
Thời gian đăng ký: Từ ngày 30/10 đến hết ngày 01/11/2018, thí sinh đăng ký theo đường link dưới đây.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1k1OTIt8E-zOspTVMlBUnk6lET4ZyQhZhCEylIJ8yeILWgQ/viewform?fbclid=IwAR0D6TeeLegBk4y6i7LY0xsG0hQFqH7wMevrKhH26oQ4b7E0YiDYdxVZD4c
Thời gian trả Giấy chứng nhận kết quả: Ngày 02/11/2018 tại Trung tâm Khảo thí, Phòng 101 nhà A1, Trường Đại học Hà Nội.
Trân trọng thông báo.

[Nguồn Hội đồng thi NLNN Trường Đại học Hà Nội]

Thông báo kết quả thi năng lực tiếng Anh, tiếng Pháp: Kỳ thi ngày 04/11/2018 tại Trường Đại học Hà Nội

Trường Đại học Hà Nội thông báo kết quả thi năng lực tiếng Anh, tiếng Pháp:
Kỳ thi ngày 04/11/2018 tại Trường.

Địa chỉ truy cập tra cứu điểm thi:  http://hanu.edu.vn/vn/tc-diem-thi.html
Thí sinh truy cập vào hệ thống quản lý để tra cứu điểm thi cho từng cá nhân.

Nhà trường nhận đơn phúc khảo từ ngày 14/11/2018 đến hết ngày 20/11/2018 tại Trung tâm Khảo thí, phòng 101, tầng 1, nhà A1, Trường Đại học Hà Nội.

Trong thời gian chờ cấp chứng chỉ, Nhà trường cấp Giấy chứng nhận kết quả thi cho thí sinh đã đạt, có nguyện vọng theo các bước như sau:
Thời gian đăng ký: Từ ngày 14/11 đến hết ngày 16/11/2018, thí sinh đăng ký theo đường link dưới đây.
https://docs.google.com/a/hanu.edu.vn/forms/d/e/1FAIpQLSfx2YXe6duTty5cTKcOA1Ucs3tBr2WO8Jew-yMKS3WA3OHMow/closedform
Thời gian trả Giấy chứng nhận kết quả: Ngày 19/11/2018 tại Trung tâm Khảo thí, Phòng 101 nhà A1, Trường Đại học Hà Nội.
Trân trọng thông báo.

[Nguồn Hội đồng thi NLNN Trường Đại học Hà Nội]