logo
EN
VN

Lịch thi và Danh sách thí sinh đăng ký dự thi A2, B1, B2 tiếng Anh, ngày 04.03.2017.

Trường Đại học Hà Nội thông báo Lịch thi và Danh sách thí sinh đăng ký thi chứng chỉ năng lực tiếng Anh trình độ A2, B1, B2 (bậc 2/6, 3/6, 4/6 theo khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam), kỳ thi 04.03.2017 như sau:

- Nội quy thi;
- Lịch thi;
- Danh sách thí sinh đăng ký: Danh sách thi trình độ A2; Danh sách thi trình độ B1; Danh sách thi trình độ B2.
- Phòng thi xem tại bảng thông báo nhà D1 (Sáng ngày 04.03.2017).

[Nguồn: Phòng QLĐT]