logo
EN
VN

Thông báo lịch thi, địa điểm thi NLNN Ngày 01.4.2017

Trường Đại học Hà Nội xin thông báo lịch thi, địa điểm thi năng lực ngoại ngữ tiếng Anh (Cấp độ A2, B1 và B2), tiếng Trung, Nhật, Pháp (Cấp độ B1) ngày 01.4.2017 cụ thể như sau:
1. Lịch thi:
- 7 giờ 15 thí sinh làm thủ tục vào phòng thi.
- Danh sách thi sẽ được công bố tại địa điểm thi trước giờ thi.  

2. Địa điểm thi:
- Nhà D1, trường Đại học Hà Nội.
Chi tiết cụ thể xin xem tại đây.