logo
EN
VN

Lịch thi, danh sách thi Hanu Test ngày 25.06.2017

Trường Đại học Hà Nội xin thông báo lịch thi, danh sách thi Hanu Test ngày 25/6/2017 cụ thể như sau:
1. Danh sách thi
2. Danh sách miễn thi Hanu test
3. Danh sách không đủ điều kiện thi Hanu Test
4. Danh sách thi B2, C1 khoa Anh và khoa chuyên ngành
5. Lịch thi
6. Bố trí phòng thi Hanu Test
Chú ý: Thí sinh xuất trình chứng minh thư hoặc thẻ sinh viên khi vào phòng thi.
Nguồn: Phòng Quản lý Đào tạo
DĐ: 0898.131368 | 0916.398338