logo
EN
VN

Thông báo thời gian trả chứng chỉ năng lực ngoại ngữ tiếng Anh, thi ngày 27/8/2017

Trường Đại học Hà Nội xin thông báo: các thí sinh thi đạt chứng chỉ năng lực ngoại ngữ ngày 27/8/2017 có thể đến nhận chứng chỉ vào các ngày thứ hai, thứ tư, thứ sáu, trong giờ hành chính tại Phòng 113, Nhà A, Trường Đại học Hà Nội. Các thí sinh xuất trình chứng minh thư nhân dân khi nhận chứng chỉ.