logo
EN
VN

Kết quả thi NLNN tiếng Anh, trình độ B1, B2 (SĐH), B1-C1 ngày 14/01/2018

Trường Đại học Hà Nội xin thông báo kết quả thi năng lực ngoại ngữ tiếng Anh, trình độ B1, B2 (Dạng thức sau đại học), trình độ B1-C1 (Dạng thức ba bậc), thi ngày 14/1/2018. Thông tin chi tiết xem tại đây.
Thời gian nhận phúc khảo: Từ 25/1/2018 đến 01/2/2018, tại Phòng 118, Nhà A, Đại học Hà Nội.
[Nguồn: Phòng Quản lý Đào tạo]