logo
EN
VN

Thông báo kết quả thi NLNN cho sinh viên chính quy khóa 2014-2018

Ngày 28 tháng 05 năm 2018, Hiệu trưởng Trường ĐH Hà Nội ký quyết định công nhận kết quả thi năng lực ngoại ngữ cho sinh viên hệ chính quy khóa 2014-2018, ngày thi 14 & 15 tháng 4 năm 2018, kết quả cụ thể như sau:

Kết quả thi và danh sách cấp chứng chỉ ngành Ngôn ngữ Anh

Kết quả thi và danh sách cấp chứng chỉ các khoa CN ĐT bằng tiếng Anh

Kết quả thi và danh sách cấp chứng chỉ ngành Ngôn ngữ Nhật

Kết quả thi và danh sách cấp chứng chỉ ngành Ngôn ngữ Trung Quốc

Kết quả thi và danh sách cấp chứng chỉ ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc

Kết quả thi và danh sách cấp chứng chỉ ngành Ngôn ngữ Đức

Kết quả thi và danh sách cấp chứng chỉ ngành Ngôn ngữ Pháp

Kết quả thi và danh sách cấp chứng chỉ ngành Ngôn ngữ Nga

Kết quả thi và danh sách cấp chứng chỉ ngành Ngôn ngữ Tây Ban Nha

Kết quả thi và danh sách cấp chứng chỉ ngành Ngôn ngữ Bồ Đào Nha

Kết quả thi và danh sách cấp chứng chỉ ngành Ngôn ngữ Italia

Kết quả thi và danh sách cấp chứng chỉ ngành tiếng Việt

Thời gian nhận đơn phúc khảo từ ngày 30 tháng 05 đến hết ngày 05 tháng 6 năm 2018 tại Phòng 118 nhà A

Nguồn: Phòng QLĐT