logo
EN
VN

Thông báo thi tiếng Anh Hanu Test ngày 17/6/2018

THÔNG BÁO
Về việc thi tiếng Anh HANU TEST

Thực hiện Kế hoạch năm học 2017-2018, Nhà trường thông báo về việc tổ chức kỳ thi tiếng Anh HANU TEST theo kế hoạch sau:

I. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI
1.1 Sinh viên khối chuyên ngành dạy bằng tiếng Anh khóa 2017 và các khóa khác học lại đã hoàn thành chương trình học của khoa tiếng Anh chuyên ngành.
1.2 Sinh viên khối chuyên ngành dạy bằng tiếng Anh, sinh viên khoa tiếng Anh đã dự thi nhưng chưa đạt; sinh viên đăng ký học ngành thứ hai là chuyên ngành dạy bằng tiếng Anh.
1.3 Sinh viên các chương trình liên kết quốc tế của trường Đại học Hà Nội cần điều kiện tiếng Anh để học chuyên ngành.
1.4 Các đối tượng tự do khác.

II. ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN THI
Địa điểm: Trường Đại học Hà Nội.
Ngày thi: 17 tháng 6 năm 2018.
Buổi sáng: 7h15: Thí sinh làm thủ tục thi các kỹ năng Nghe, Đọc, Viết.
Buổi chiều: 13h15: Thi kỹ năng Nói.

III. ĐĂNG KÝ DỰ THI
3.1 Sinh viên khoa tiếng Anh chuyên ngành khóa 2017 và các khóa khác học lại đã hoàn thành chương trình học theo quy định: khoa tiếng Anh chuyên ngành lập danh sách và chuyển về phòng Quản lý Đào tạo trước ngày 12 tháng 6 năm 2018.
3.2 Sinh viên khối chuyên ngành dạy bằng tiếng Anh, sinh viên khoa tiếng Anh đã dự thi nhưng chưa đạt, sinh viên đăng ký học ngành thứ hai là chuyên ngành dạy bằng tiếng Anh, sinh viên các chương trình liên kết quốc tế và các đối tượng tự do khác:
- Đăng ký thi tại: Trung tâm Khảo thí (phòng 101, nhà A1).
- Nộp lệ phí thi: Phòng Tài chính - Kế toán (phòng 106, nhà A).
- Thời gian: Từ ngày 04 tháng 6 đến ngày 12 tháng 6 năm 2018.

IV. LỆ PHÍ THI
4.1 Sinh viên thuộc đối tượng mục 1.1 không phải nộp lệ phí thi (lệ phí trích từ học phí).
4.2 Lệ phí thi áp dụng đối với sinh viên thuộc các đối tượng tại mục 1.2, 1.3:
- Thi 04 kỹ năng: 600.000 đồng.
- Thi lại 01 kĩ năng: 200.000 đồng.
Lệ phí thi đối với thí sinh tự do: 1.800.000 đồng.

Lưu ý: - Danh sách thi sẽ được thông báo trên Website của Trường www.hanu.edu.vn ngày 15.6.2018.
Khi vào phòng thi, thí sinh phải xuất trình thẻ sinh viên của Trường ĐHHN hoặc giấy tờ tùy thân hợp lệ.