logo
EN
VN

Thông báo kết quả thi năng lực tiếng Anh: Kỳ thi ngày 03/6/2018 tại Trường Đại học Hà Nội

Trường Đại học Hà Nội thông báo kết quả thi năng lực ngoại ngữ kỳ thi ngày 03/6/2018 tại Trường Đại học Hà Nội. Thí sinh truy cập vào hệ thống quản lý để tra cứu điểm thi cho từng cá nhân.
Địa chỉ truy cập tra cứu điểm thi: http://hanu.edu.vn/vn/tc-diem-thi.html

Nhà trường nhận đơn phúc khảo từ ngày 12/6/2018 đến hết ngày 19/6/2018 tại Trung tâm Khảo thí, phòng 101, tầng 1, nhà A1.

Trong thời gian chờ cấp chứng chỉ, Nhà trường cấp Giấy chứng nhận kết quả thi từ Thứ 4, ngày 13/6/2018.
Nhà trường sẽ sử dụng hệ thống này để thông báo kết quả thi của các hội đồng đã tổ chức trước đây.
Trân trọng thông báo.

Hội đồng thi Trường Đại học Hà Nội.