logo
EN
VN

Lịch thi, Danh sách đăng ký thi tiếng Anh HANU TEST, kỳ thi ngày 17 tháng 06 năm 2018

Trường Đại học Hà Nội thông báo lịch thi, danh sách đăng ký dự thi HANU TEST cụ thể như sau:
1. Lịch thi: Chủ Nhật ngày 17/06/2018
Buổi sáng: 
- 7h15: Thí sinh làm thủ tục vào phòng thi.
Buổi chiều: 
Ca 1: 13h15 thí sinh làm thủ tục vào phòng thi Kỹ năng Nói; gồm các thí sinh của các phòng sau: 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 201, 202, 203, 204, 206, 207, 208.
Ca 2: 14h 15 thí sinh làm thủ tục vào phòng thi kỹ năng Nói; gồm câc thí sinh các phòng sau: 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408

2. Địa điểm thi:
- Nhà E, Trường Đại học Hà Nội
- Danh sách phòng thi, phương án thi kỹ năng Nói được dán tại bảng tin của Nhà E vào 7h sáng ngày 17.06.2018
3. Danh sách đăng ký dự thi:
- Danh sách thi HANU TEST (SV Khoa tiếng Anh Chuyên ngành & Các thí sinh đăng ký thi lại
- Danh sách thi HANU TEST C1 tiếng Anh (Ngành Ngôn ngữ Anh)
4. Nội quy thi
- Nội quy thi
Lưu ý:
- Thí sinh xuất trình thẻ sinh viên, chứng minh thư hoặc giấy tờ tùy thân hợp lệ còn giá trị sử dụng khi vào phòng thi.