logo
EN
VN

Thông báo kết quả thi năng lực tiếng Anh: Kỳ thi ngày 16/6/2018 tại Trường Đại học Hà Nội

Trường Đại học Hà Nội thông báo kết quả thi năng lực tiếng Anh: Kỳ thi ngày 16/6/2018 tại Trường
Địa chỉ truy cập tra cứu điểm thi:  http://hanu.edu.vn/vn/tc-diem-thi.html
Thí sinh truy cập vào hệ thống quản lý để tra cứu điểm thi cho từng cá nhân.

Nhà trường nhận đơn phúc khảo từ ngày 28/6/2018 đến hết ngày 04/7/2018 tại Trung tâm Khảo thí, phòng 101, tầng 1, nhà A1.

Trong thời gian chờ cấp chứng chỉ, Nhà trường cấp Giấy chứng nhận kết quả thi như sau
Thí sinh có nhu cầu được cấp giấy chứng nhận tạm thời trong thời gian chờ cấp chứng chỉ ĐĂNG KÝ theo đường link dưới đây.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0IHsIJ7uMY9vcoAO4eQO0_rdYMAMZUZ8UhXbDKfoq7P5iAQ/viewform 
Thời hạn từ 28/6/2018-1/7/2018.

Trân trọng thông báo.

Hội đồng thi