logo
EN
VN

Kết quả thi Hanu Test ngày 31/8/2018

Trường Đại học Hà Nội thông báo kết quả thi Hanu Test, kỳ thi ngày 31 tháng 8 ngăm 2018 như sau:
Kết quả thi: Xem tại đây
Thời gian phúc khảo: Sinh viên nộp đơn phúc khảo từ ngày 17 đến ngày 21 tháng 9 năm 2018 tại Phòng 101 nhà A1.
Nguồn: Phòng Quản lý Đào tạo