logo
EN
VN

Thông báo thi tốt nghiệp đại học hệ VLVH đợt tháng 12 năm 2015

Căn cứ chương trình đào tạo đại học hệ Vừa làm vừa học ngành Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Nhật, Ngôn ngữ Hàn Quốc, Ngôn ngữ Trung Quốc và kế hoạch năm học 2015-2016, Nhà trường tổ chức thi tốt nghiệp cho các học viên hệ Vừa làm vừa học của Trường Đại học Hà Nội đã hoàn thành chương trình học tập và các học viên thi lại theo kế hoạch sau:
1. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ:
- Khoa tiếng Trung Quốc, Khoa tiếng Hàn Quốc, Khoa tiếng Nhật, Khoa Đào tạo Tại chức và các cơ sở đào tạo hệ Vừa làm vừa học 1, 2, 3 thông báo rộng rãi thông tin về kỳ thi tốt nghiệp này và lập Bảng tổng hợp điểm toàn khoá học của những học viên đã hội đủ các điều kiện dự thi, chuyển cho Phòng Đào tạo trước ngày 30 tháng 11 năm 2015 để kiểm tra, tổng hợp, trình Hội đồng thi tốt nghiệp của Nhà trường xét duyệt.
- Các phòng, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng của mình.
2. LỊCH THI: Chủ Nhật, ngày 13 tháng 12 năm 2015.
Buổi sáng: 7h30: Học viên làm thủ tục vào phòng thi để thi môn Dịch Nghe
9h00: Học viên thi môn Dịch Viết
Buổi chiều: 13h15: Học viên làm thủ tục vào phòng thi để thi môn Lý thuyết tiếng
3. ĐỊA ĐIỂM THI: Trường Đại học Hà Nội, Km9 Đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.
4. ĐĂNG KÝ THI LẠI, LỆ PHÍ THI:
- Đăng ký thi lại tại Phòng Đào tạo (118 nhà A) từ ngày 01 đến ngày 07 tháng 12 năm 2015. Lệ phí thi lại: 250.000 đồng/01 môn nộp tại Phòng Tài chính-Kế toán (phòng 106, nhà A)..
- Học viên mới được duyệt cho thi lần đầu: Kinh phí thi 500.000 đồng/01 sinh viên được thu gộp vào học phí học phần 8.
Danh sách phòng thi, địa điểm thi chi tiết sẽ được niêm yết tại Website www.hanu.edu.vn của Trường Đại học Hà Nội vào lúc 17h00 ngày 11 tháng 12 năm 2015. 

Thông báo về việc hoãn thi tuyển sinh hệ VLVH đợt tháng 10 năm 2015

Theo kế hoạch tại Thông báo số 1510/TB-ĐHHN ngày 21/09/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội

Trường Đại học Hà Nội tổ chức thi tuyển sinh vào các lớp đại học, hệ vừa làm vừa học các ngành Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Nhật, Ngôn ngữ Trung Quốc và Ngôn ngữ Hàn Quốc vào ngày 24 & 25/10/2015. Tuy nhiên, vì lí do kỹ thuật và theo đề nghị của nhiều thí sinh, Nhà trường chính thức chuyển kỳ thi này sang ngày 21 & 22/11/2015.

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Hà Nội xin thông báo để các thí sinh và quý phụ huynh được biết và thông cảm.

                                                                                  HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

Thông báo về việc hoãn thi tuyển sinh hệ VLVH đợt tháng 10 năm 2015

Theo kế hoạch tại Thông báo số 1510/TB-ĐHHN ngày 21/09/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội

Trường Đại học Hà Nội tổ chức thi tuyển sinh vào các lớp đại học, hệ vừa làm vừa học các ngành Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Nhật, Ngôn ngữ Trung Quốc và Ngôn ngữ Hàn Quốc vào ngày 24 & 25/10/2015. Tuy nhiên, vì lí do kỹ thuật và theo đề nghị của nhiều thí sinh, Nhà trường chính thức chuyển kỳ thi này sang ngày 21 & 22/11/2015.

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Hà Nội xin thông báo để các thí sinh và quý phụ huynh được biết và thông cảm.

                                                                                  HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

Thông báo về việc không tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh dạng thức ĐA2020 và các thứ tiếng Trung, Pháp dạng thức sau Đại học ngày 31.10.2015

Theo kế hoạch tại Thông báo số 1644/TB-ĐHHN và 1645/TB-ĐHHN ngày 01/10/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội, Trường Đại học Hà Nội không tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh dạng thức ĐA2020 và các thứ tiếng Trung, Pháp dạng thức sau Đại học ngày 31.10.2015 vì số lượng thí sinh không đủ. Nhà trường bảo lưu quyền dự thi của các thí sinh đã làm thủ tục đăng kí.

Hội đồng thi Trường Đại học Hà Nội xin thông báo để các thí sinh được biết.

                                                                                  HỘI ĐỒNG THI TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI

Kết quả tuyển sinh đào tạo Bằng đại học thứ 2 ngành Ngôn ngữ Anh, kì thi ngày 04.10.2015

Trường ĐH Hà Nội công bố kết quả tuyển sinh đào tạo Bằng đại học thứ 2 ngành Ngôn ngữ Anh, kì thi ngày 04.10.2015 như sau:

1. Kết quả thi (pdf);

2. Danh sách trúng tuyển - thi tuyển (pdf);

3. Danh sách trúng tuyển - xét tuyển (pdf);

4. Thông báo nhập học (pdf).

Ghi chú: Nhà trường nhận phúc khảo (có mẫu đơn in sẵn) từ ngày 16.10.2015 đến hết ngày 23.10.2015 tại phòng 118, nhà A.