logo
EN
VN

Danh sách thí sinh đăng kí xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2015 (cập nhật đến hết ngày 12.08.2015)

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Hà Nội thông báo danh sách thí sinh đã nộp hồ sơ đăng kí xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2015 đợt 1 (cập nhật đến hết ngày 12.08.2015):

Chi tiết xin xem tại đây (pdf).

* Ghi chú: - Thí sinh kiểm tra lại các thông tin đăng kí của mình, nếu phát hiện sai sót xin báo lại với Ban thư kí, Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Hà Nội.

[Nguồn Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Hà Nội]. 

Danh sách thí sinh đăng kí xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2015 (cập nhật đến hết ngày 15.08.2015)

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Hà Nội thông báo danh sách thí sinh đã nộp hồ sơ đăng kí xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2015 đợt 1 (cập nhật đến hết ngày 15.08.2015):

Chi tiết xin xem tại đây (pdf).

* Ghi chú: - Thí sinh kiểm tra lại các thông tin đăng kí của mình, nếu phát hiện sai sót xin báo lại với Ban thư kí, Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Hà Nội.

[Nguồn Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Hà Nội]. 

Danh sách thí sinh đăng kí xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2015 (cập nhật đến hết ngày 18.08.2015)

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Hà Nội thông báo danh sách thí sinh đã nộp hồ sơ đăng kí xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2015 đợt 1 (cập nhật đến hết ngày 18.08.2015):

Chi tiết xin xem tại đây (pdf).

* Ghi chú: - Thí sinh kiểm tra lại các thông tin đăng kí của mình, nếu phát hiện sai sót xin báo lại với Ban thư kí, Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Hà Nội.

[Nguồn Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Hà Nội]. 

Danh sách thí sinh đăng kí xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2015 (cập nhật đến hết 13h30 ngày 19.08.2015)

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Hà Nội thông báo danh sách thí sinh đã nộp hồ sơ đăng kí xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2015 đợt 1 (cập nhật đến hết 13h30 ngày 19.08.2015):

Chi tiết xin xem tại đây (pdf).

* Ghi chú: - Thí sinh kiểm tra lại các thông tin đăng kí của mình, nếu phát hiện sai sót xin báo lại với Ban thư kí, Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Hà Nội.

[Nguồn Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Hà Nội]. 

Danh sách thí sinh đăng kí xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2015 (cập nhật đến hết 08h00 ngày 20.08.2015)

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Hà Nội thông báo danh sách thí sinh đã nộp hồ sơ đăng kí xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2015 đợt 1 (cập nhật đến hết 08h00 ngày 20.08.2015):

Chi tiết xin xem tại đây (pdf).

* Ghi chú: - Thí sinh kiểm tra lại các thông tin đăng kí của mình, nếu phát hiện sai sót xin báo lại với Ban thư kí, Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Hà Nội.

[Nguồn Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Hà Nội]. 

Danh sách thí sinh đăng kí xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2015 (cập nhật đến hết 17h00 ngày 20.08.2015)

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Hà Nội thông báo danh sách thí sinh đã nộp hồ sơ đăng kí xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2015 đợt 1 (cập nhật đến hết 17h00 ngày 20.08.2015):

Chi tiết xin xem tại đây (pdf).

* Ghi chú: - Thí sinh kiểm tra lại các thông tin đăng kí của mình, nếu phát hiện sai sót xin báo lại với Ban thư kí, Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Hà Nội.

[Nguồn Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Hà Nội].