logo
EN
VN

Kết quả phúc khảo kì thi cấp chứng chỉ B2, C1 (Dạng thức đề án 2020) cho GV tiếng Anh sở GD & ĐT Hà Nội, ngày 04,05.10.2014

Trường Đại học Hà Nội thông báo kết quả phúc khảo kì thi cấp chứng chỉ B2, C1 (Dạng thức đề án 2020) cho GV tiếng Anh sở GD & ĐT Hà Nội, ngày 04,05.10.2014. Chi tiết như sau:

- Kết quả phúc khảo (pdf) ;

- Danh sách cấp chứng chỉ (sau phúc khảo) (pdf);
 
[Nguồn Phòng Đào tạo] 

Danh sách tốt nghiệp hệ chính quy khóa 2010 - 2014 (đợt 2) tháng 12 năm 2014

Ngày 13 tháng 01 năm 2015, Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội đã kí quyết định số 47/QĐ-ĐHHN về việc công nhận kết quả xét tốt nghiệp (đợt 2) cho 204 sinh viên hệ chính quy khóa 2010 - 2014, danh sách cụ thể như sau: 

1. Các ngành ngôn ngữ: Anh, Nga, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Nhật Bản, Trung Quốc, Italia, Hàn Quốc, Đức, Pháp (pdf).

2. Các ngành chuyên ngành đào tạo bằng tiếng Anh (pdf).

3. Hệ học cùng lúc hai chương chình: TC-NH, Kế toán, QTKDQT DV Du lịch và lữ hành (pdf).

[Nguồn Phòng Đào tạo]. 

Kết quả thi tốt nghiệp hệ VLVH ngành NN Trung Quốc, NN Nhật thi ngày 20.12.2014

Ngày 31 tháng 12 năm 2014, Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội đã kí quyết định số 2107/QĐ-ĐHHN về việc công nhận kết quả thi tốt nghiệp hệ VLVH ngành NN Trung Quốc, NN Nhật thi ngày 20.12.2014 tại Trường như sau:

- Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc: Kết quả thi; danh sách cấp bằng (pdf);

- Ngành Ngôn ngữ Nhật: Kết quả thi; danh sách cấp bằng (pdf); 

Ghi chú: Nhà trường nhận phúc tra bài thi (có mẫu đơn in sẵn) từ ngày 05.01.2015 đến ngày 19.01.2015 tại phòng 118 , tầng 1, nhà A.

Kết quả thi tốt nghiệp hệ VLVH ngành NN Anh thi ngày 21.12.2014

Ngày 31 tháng 12 năm 2014, Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội đã kí quyết định số 2108/QĐ-ĐHHN về việc công nhận kết quả thi tốt nghiệp hệ VLVH ngành NN Anh thi ngày 20.12.2014 tại Trường như sau:

Kết quả thi; danh sách cấp bằng (pdf);

Ghi chú: Nhà trường nhận phúc tra bài thi (có mẫu đơn in sẵn) từ ngày 06.01.2015 đến ngày 20.01.2015 tại phòng 118 , tầng 1, nhà A.

Kết quả thi tốt nghiệp hệ khối bằng ĐH thứ hai ngành NN Anh, hệ chính qui thi ngày 26.03.2015

Ngày 13 tháng 04 năm 2015, Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội đã kí quyết định số 471/QĐ-ĐHHN về việc công nhận kết quả thi tốt nghiệp hệ khối bằng ĐH thứ hai ngành NN Anh, hệ chính qui thi ngày 26.03.2015 tại Trường như sau:

Kết quả thi; Danh sách cấp bằng (pdf);

Ghi chú: Nhà trường nhận phúc tra bài thi (có mẫu đơn in sẵn) từ ngày 13.04.2015 đến ngày 26.04.2015 tại phòng 118, tầng 1, nhà A.

Thông báo kết quả thi cấp Chứng chỉ B2, C1 tiếng Anh theo CEFR thuộc Đề án NNQG2020 ngày 18.12.2014

Ngày 23 tháng 12 năm 2014, Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội đã kí Quyết định số:  2065 /QĐ-ĐHHN về việc công nhận kết quả kì thi cấp Chứng chỉ B2, C1 tiếng Anh theo CEFR thuộc Đề án NNQG2020 ngày 18.12.2014 tại Trường, chi tiết như sau:

Kết quả thi(pdf);

Danh sách cấp chứng chỉ (pdf).

[Nguồn phòng Đào tạo]