logo
EN
VN

Từ ngày 10 tháng 12 năm 2014, Trường Đại học Hà Nội tuyển sinh các khóa học Năng lực tiếng Nhật từ cấp độ N1 đến N5, cuối khóa học có thể thi và cấp chứng chỉ. Chi tiết xin xem Thông báo

Từ ngày 10 tháng 12 năm 2014, Trường Đại học Hà Nội tuyển sinh các khóa học Năng lực tiếng Nhật từ cấp độ N1 đến N5, cuối khóa học có thể thi và cấp chứng chỉ. Chi tiết xin xem Thông báo (pdf).

Danh sách trúng tuyển hệ ĐTTX, ngành ngôn ngữ Anh, khóa 25 (đợt 2) tháng 12 năm 2014

Ngày 03 tháng 12 năm 2014, Hiệu trường Trường Đại học Hà Nội đã kí Quyết định số  1917/ QĐ-ĐHHN về việc công nhận danh sách trúng tuyển hệ đào tạo từ xa khóa 25, tháng 12 năm 2014, chi tiết như sau:

- Danh sách trúng tuyển (pdf) ;

- Thông báo nhập học (pdf) .

[Nguồn Phòng Đào tạo] 

Thông báo kết quả thi năng lực tiếng Anh ĐA NNQG 2020 ngày 16.11.2014 tại Trường Đại học Hà Nội

Ngày 27 tháng 11 năm 2014Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội đã kí Quyết định số 1884/QĐ-ĐHHN về việc công nhận kết quả kì thi năng lực tiếng Anh (ĐA NNQG 2020) thi ngày 16.11.2014 tại Trường Đại học Hà Nội, chi tiết như sau:

- Kết quả thi; danh sách cấp chứng chỉ (pdf).

[Nguồn phòng Đào tạo] 

Thông báo kết quả kì thi cấp chứng chỉ B1, B2 tiếng Anh, tiếng Pháp (SĐH) thi ngày 23.11.2014

Ngày 27 tháng 11 năm 2014Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội đã kí Quyết định số 1883/QĐ-ĐHHN về việc công nhận kết quả kì thi cấp chứng chỉ B1, B2 tiếng Anh, tiếng Pháp (SĐH) thi ngày 23.11.2014 tại Trường Đại học Hà Nội, chi tiết như sau:

- Tiếng Anh B1: Kết quả, danh sách cấp chứng chỉ (pdf);

- Tiếng Anh B2: Kết quả, danh sách cấp chứng chỉ (pdf);

- Tiếng Pháp B1: Kết quả, danh sách cấp chứng chỉ (pdf);

[Nguồn Phòng Đào tạo]
 

Thông báo kết quả kì thi cấp chứng chỉ B1, B2 tiếng Anh (SĐH) thi ngày 18.01.2015

Ngày 21 tháng 01 năm 2015Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội đã kí Quyết định số 99/QĐ-ĐHHN về việc công nhận kết quả kì thi cấp chứng chỉ B1, B2 tiếng Anh (SĐH) thi ngày 18.01.2015 tại Trường Đại học Hà Nội, chi tiết như sau:

- Tiếng Anh B1: Kết quả, danh sách cấp chứng chỉ (pdf);

- Tiếng Anh B2: Kết quả, danh sách cấp chứng chỉ (pdf);


[Nguồn Phòng Đào tạo]