logo
EN
VN

Thông báo kết quả kì thi cấp chứng chỉ B1, B2 tiếng Anh, tiếng Pháp (SĐH) thi ngày 23.11.2014

Ngày 27 tháng 11 năm 2014Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội đã kí Quyết định số 1883/QĐ-ĐHHN về việc công nhận kết quả kì thi cấp chứng chỉ B1, B2 tiếng Anh, tiếng Pháp (SĐH) thi ngày 23.11.2014 tại Trường Đại học Hà Nội, chi tiết như sau:

- Tiếng Anh B1: Kết quả, danh sách cấp chứng chỉ (pdf);

- Tiếng Anh B2: Kết quả, danh sách cấp chứng chỉ (pdf);

- Tiếng Pháp B1: Kết quả, danh sách cấp chứng chỉ (pdf);

[Nguồn Phòng Đào tạo]