logo
EN
VN

Thông báo kết quả thi năng lực tiếng Anh ĐA NNQG 2020 ngày 16.11.2014 tại Trường Đại học Hà Nội

Ngày 27 tháng 11 năm 2014Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội đã kí Quyết định số 1884/QĐ-ĐHHN về việc công nhận kết quả kì thi năng lực tiếng Anh (ĐA NNQG 2020) thi ngày 16.11.2014 tại Trường Đại học Hà Nội, chi tiết như sau:

- Kết quả thi; danh sách cấp chứng chỉ (pdf).

[Nguồn phòng Đào tạo]