logo
EN
VN

Danh sách trúng tuyển hệ ĐTTX, ngành ngôn ngữ Anh, khóa 25 (đợt 2) tháng 12 năm 2014

Ngày 03 tháng 12 năm 2014, Hiệu trường Trường Đại học Hà Nội đã kí Quyết định số  1917/ QĐ-ĐHHN về việc công nhận danh sách trúng tuyển hệ đào tạo từ xa khóa 25, tháng 12 năm 2014, chi tiết như sau:

- Danh sách trúng tuyển (pdf) ;

- Thông báo nhập học (pdf) .

[Nguồn Phòng Đào tạo]