logo
EN
VN

Thông báo kết quả kì thi cấp chứng chỉ B1, B2 tiếng Anh (SĐH) thi ngày 18.01.2015

Ngày 21 tháng 01 năm 2015Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội đã kí Quyết định số 99/QĐ-ĐHHN về việc công nhận kết quả kì thi cấp chứng chỉ B1, B2 tiếng Anh (SĐH) thi ngày 18.01.2015 tại Trường Đại học Hà Nội, chi tiết như sau:

- Tiếng Anh B1: Kết quả, danh sách cấp chứng chỉ (pdf);

- Tiếng Anh B2: Kết quả, danh sách cấp chứng chỉ (pdf);


[Nguồn Phòng Đào tạo]