logo
EN
VN

Danh sách sinh viên tốt nghiệp hệ chính quy khóa 2011 - 2015 (đợt 1) tháng 06 năm 2015

Ngày 12 tháng 6 năm 2015, Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội đã kí Quyết định số 778/QĐ-ĐHHN về việc công nhận tốt nghiệp đại học cho 1420 sinh viên hệ chính quy khóa 2011 - 2015 và sinh viên các khóa trước đã hoàn thành chương trình học tập và đủ điều kiên tốt nghiệp. Chi tiết như sau:
 
1. Khối ngành ngôn ngữ: Ngôn ngữ AnhNgôn ngữ  NgaNgôn ngữ  NhậtNgôn ngữ Pháp; Ngôn ngữ ĐứcNgôn ngữ  Italia; Ngôn ngữ Hàn QuốcNgôn ngữ Trung QuốcNgôn ngữ  Tân Ban NhaNgôn ngữ Bồ Đào Nha; Tiếng Việt và văn hóa Việt NamNgôn ngữ Anh (Chương trình 2)Ngôn ngữ Hàn Quốc(Chương trình 2).

2. Khối chuyên ngành đào tạo bằng tiếng Anh (TC-NH, QTKD, QTDV DL&LH, KT, CNTT, QTH) Ngành TC-NH (Chương trình 2); Ngành QTKD (Chương trình 2); Ngành QT DV Du lịch và lữ hành (Chương trình 2); Ngành Kế toán (Chương trình 2).

Ghi chú: - Lễ tốt nghiệp ra trường ngày 26.6.2015. 

[Nguồn Phòng Đào tạo]