logo
EN
VN

Kết quả kì thi cấp chứng chỉ năng lực tiếng Anh (DT ĐA2020) thi ngày 30.05.2015 tại Trường Đại học Hà Nội

Chi tiết cụ thể như sau:

- Kết quả thi (pdf);

- Danh sách cấp chứng chỉ (pdf) .

[Nguồn Phòng Đào tạo]