logo
EN
VN

Thông báo danh sách phòng thi cấp chứng chỉ B1, B2 ( dạng thức SĐH) ngày 25.7.2015 tại Trường Đại học Hà Nội

Trường Đại học Hà Nội thông báo danh sách phòng thi cấp chứng chỉ B1, B2 ( dạng thức SĐH) ngày 25.7.2015 tại Trường như sau:

1. Lịch thi chi tiết (pdf)

2. Danh sách phòng thi B1, B2 (pdf).

3. Nội quy thi kiểm tra của Trường Đại học Hà Nội (pdf) .


[Nguồn Phòng Đào tạo]