logo
EN
VN

Kết quả kì thi cấp chứng chỉ B1, B2 tiếng Anh (SĐH) thi ngày 25.07.2015 tại Trường Đại học Hà Nội

Trường Đại học Hà Nội thông báo kết quả kì thi cấp chứng chỉ B1, B2 tiếng Anh (SĐH) thi ngày 25.07.2015 tại Trường, chi tiết như sau:

1. Kết quả thi B1, danh sách cấp chứng chỉ B1 (pdf). 

2. Kết quả thi B2, danh sách cấp chứng chỉ B2 (pdf).  

[Nguồn Phòng Đào tạo]