logo
EN
VN

Thông báo kết quả thi năng lực tiếng Anh ĐA NNQG 2020 ngày 25.7.2015 tại Trường Đại học Hà Nội

Trường Đại học Hà Nội thông báo kết quả thi năng lực tiếng Anh ĐA NNQG 2020 ngày 25.7.2015 tại Trường Đại học Hà Nội, chi tiết như sau:

Kết quả, danh sách cấp chứng chỉ (pdf).

[Nguồn Phòng Đào tạo]