logo
EN
VN

Thông báo tuyển sinh Bằng đại học thứ 2 ngành Ngôn ngữ Anh năm 2015

Trường Đại học Hà Nội thông báo tuyển sinh Bằng đại học thứ 2 ngành Ngôn ngữ Anh năm 2015.

Chi tiết thông báo xin xem tại đây (pdf) .

[Nguồn Phòng Đào tạo]