logo
EN
VN

Dự kiến mức điểm chuẩn tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2015

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Hà Nội công bố dự kiến mức điểm chuẩn tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2015:

Chi tiết xin xem tại đây (pdf).

* Số liệu được cập nhật đến hết ngày 18.8.2015 và chỉ mang tính chất  tham khảo.