logo
EN
VN

Thông báo về việc học môn GDQP-AN đợt tháng 6 năm 2016, dành cho các khoa ngôn ngữ khóa 2015-2019

Nhà trường thông báo về việc học môn GDQP-AN đợt tháng 6 năm 2016, dành cho sinh viên hệ chính quy khối các ngành ngôn ngữ khóa 2015-2019.

- Thời gian: 04 tuần, từ ngày 01.6 đến ngày 28.6.2016.

- Địa điểm: Trung tâm GDQP Hà Nội 1 (Trường ĐH SP TDTT, Xã Phụng Châu, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội).

Chi tiết Thông báo xin xem tại đây (pdf).

[Nguồn Phòng Quản lý Đào tạo]