logo
EN
VN

Kết quả phúc khảo bài thi TN khối Bằng ĐH thứ 2, hệ chính quy, khóa 2012-2015, kì thi ngày 10.3.2016

Trường Đại học Hà Nội thông báo kết quả phúc khảo bài thi TN khối Bằng ĐH thứ 2, hệ chính quy, khóa 2012-2015, kì thi ngày 10.3.2016, chi tiết xin xem tại đây (pdf).

[Phòng Quản lý Đào tạo]