logo
EN
VN

Kết quả thi cấp chứng chỉ tiếng Anh cấp độ B1 (DT SĐH) thi ngày 15.5.2016 tại Trường ĐHHN

Trường Đại học Hà Nội thông báo kết quả thi cấp chứng chỉ tiếng Anh cấp độ B1 (DT SĐH) thi ngày 15.5.2016 tại Trường chi tiết tại đây (pdf).

[Nguồn Phòng Quản lý Đào tạo]