logo
EN
VN

Kết quả thi Hanu Test ngày 15.5.2016

Trường Đại học Hà Nội thông báo kết quả thi Hanu Test ngày 15.5.2016 như sau:

- Kết quả thi đầu vào PG khóa 33 (pdf) ;

- Kết quả thi dành cho các đối tượng khác (pdf).

[Nguồn Phòng Quản lý đào tạo]