logo
EN
VN

Thông báo về việc tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực tiếng Việt

Trường Đại học Hà Nội thông báo về việc tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực tiếng Việt như sau:

Chi tiết xin xem tại đây (pdf).

[Nguồn Phòng Quản lý Đào tạo]