logo
EN
VN

Kết quả thi Đánh giá NL tiếng Anh và tiếng Italia cho sinh viên chính quy, kỳ thi ngày 29.5.2016

Trường Đại học Hà Nội thông báo Kết quả thi đánh giá Năng lực tiếng Anh và tiếng Italia (cho sinh viên hệ chính quy và thí sinh tự do có nhu cầu), kỳ thi ngày 29.5.2016 như sau:
 - Kết quả thi Năng lực tiếng Anh; Danh sách cấp chứng chỉ Năng lực tiếng Anh;
- Kết quả thi Năng lực tiếng Italia; Danh sách cấp chứng chỉ Năng lực tiếng Italia.

Thời hạn phúc tra: 10 ngày kể từ ngày công bố kết quả (Không kể Thứ Bảy và Chủ nhật).

[Nguồn: Phòng Quản lý Đào tạo]