logo
EN
VN

Danh sách phòng thi tuyển sinh hệ VLVH, ngành NN Anh, NN Trung Quốc, NN Hàn Quốc, NN Nhật thi ngày 26 & 27.11.2016

Chi tiết xin xem tại đây (pdf).

[Nguồn Phòng Quản lý đào tạo]