logo
EN
VN

Kế hoạch tốt nghiệp cho sinh viên hệ chính quy khóa 2012-2016 đợt 2

Nhà trường thông báo kế hoạch tốt nghiệp cho sinh viên hệ chính quy khóa 2012-2016 đợt 2 như sau: 

Chi tiết xin xem tại đây [pdf] .

[Nguồn Phòng Quản lý đào tạo]