logo
EN
VN

Danh sách phòng tốt nghiệp ĐH hệ VLVH và ĐTTX ngành Ngôn ngữ Anh, Trung Quốc, Nhật ngày 25.12.2016 tai Trường ĐH Hà Nội

Trường ĐH Hà Nội thông báo danh sách phòng tốt nghiệp ĐH hệ VLVH và ĐTTX ngành Ngôn ngữ Anh, Trung Quốc, Nhật ngày 25.12.2016 tai Trường như sau:

1. Lịch thi (pdf);

2. Danh sách phòng thi: Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Nhật (pdf); 

3. Nội quy thi và kiểm tra của Trường ĐH Hà Nội (pdf).

[Nguồn Phòng Quản lý đào tạo]