logo
EN
VN

Thông báo thi tốt nghiệp khối bằng ĐH thứ hai khóa 2013-2016, kì thi ngày 05.01.2017

Trường Đại học Hà Nội thông báo thi tốt nghiệp khối bằng ĐH thứ hai khóa 2013-2016, kì thi ngày 05.01.2017. Chi tiết xin xem tại đây (pdf).

[Nguồn Phòng Quản lý Đào tạo]