logo
EN
VN

Danh sách phòng thi tốt nghiệp bằng ĐH thứ hai, ngành Ngôn ngữ Anh, ngày 05.01.2017 tại Trường ĐH Hà Nội

Trường ĐH Hà Nội thông báo danh sách phòng thi tốt nghiệp bằng ĐH thứ hai, ngành Ngôn ngữ Anh, ngày 05.01.2017 tai Trường, chi tiết như sau:

1. Lịch thi chi tiết (pdf) ;

2. Danh sách phòng thi môn: Dịch nói, Dịch viết, Lý thuyết tiếng (pdf) ;

3. Nội quy thi, kiểm tra của trường Đại học Hà Nội (pdf).

4. Sơ đồ Trường Đại học Hà Nội (pdf).

[Nguồn Phòng Quản lý Đào tạo]