logo
EN
VN

Thông báo về lịch phát bằng tốt nghiệp hệ chính quy, đợt xét tháng 12 năm 2016

Nhà trường phát bằng vào thứ hai ngày 13/02/2017 tại Phòng 113, nhà A, Trường Đại học Hà Nội.

Khi đến nhận bằng, sinh viên cần mang theo giấy CMND, thẻ sinh viên hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh hợp lệ..
Những trường hợp đến nhận thay cần có giấy ủy quyền có xác nhận của chính quyền địa phương.

Đề nghị những sinh viên đã tốt nghiệp đến nhận bằng theo đúng lịch đã thông báo. 

[Nguồn Phòng Quản lý Đào tạo]