logo
EN
VN

TB thời gian trả Chứng chỉ Năng lực ngoại ngữ

Trường Đại học Hà Nội thông báo thời gian trả Chứng chỉ Năng lực ngoại ngữ, kỳ thi ngày 28.1.2018 và 10.2.2018 như sau:
- Thời gian trả: Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6, trong giờ hành chính.
- Địa điểm: Phòng 113, Nhà A, Đại học Hà Nội
- Điện thoại liên hệ: 0243 8544338 - Máy lẻ 1130