logo
EN
VN

TB Thi tốt nghiệp Bằng Đại học thứ 2, ngành Ngôn ngữ Anh, khóa 2016-2019

Căn cứ Kế hoạch năm học 2019 - 2020, Nhà trường tổ chức thi tốt nghiệp cho sinh viên Bằng đại học thứ 2 ngành ngôn ngữ Anh khóa 2016 - 2019 đã hoàn thành chương trình học tập, như sau:
I. LỊCH THI: Thứ 7, ngày 09 tháng 11 năm 2019
1. Buổi sáng: 7h30: Thi môn Dịch Nói tại Nhà D1
8h30: Thi môn Dịch Viết tại Nhà D1
2. Buổi chiều: 13h15: Thi môn Lý thuyết tiếng tại Nhà E.
II. ĐĂNG KÝ THI LẠI, LỆ PHÍ THI:
1. Sinh viên thuộc diện thi lại:
- Đăng ký tại Phòng Quản lý Đào tạo (Phòng 115, Nhà A) từ ngày 28 tháng 10 năm 2019 đến hết ngày 06 tháng 11 năm 2019.
- Nộp lệ phí thi lại: 500.000 đồng/ 01 môn tại Phòng Tài chính Kế toán (Phòng 106, Nhà A).
2. Sinh viên thuộc diện thi lần đầu:
- Lệ phí thi: 800.000 đồng (đã thu cùng học phí HK6)
Lưu ý: Danh sách phòng thi, số báo danh sẽ được cập nhật trên Trang thông tin điện tử hanu.vn của Trường Đại học Hà Nội (mục Thông báo), lúc 17h00 ngày 08 tháng 11 năm 2019.
Toàn văn thông báo xem tại đây.