logo
EN
VN

Thông báo về việc thu Học phí kỳ 1 và BHYT năm học 2018-2019 đối với hệ đào tạo Đại học Chính quy khóa 2017

Kính gửi: Các Khoa, Bộ môn đào tạo hệ chính quy

Căn cứ Quyết định số 1098/QĐ-ĐHHN ngày 14/06/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội về việc ban hành Quy định mức thu học phí đối với các hệ đào tạo chính quy Đại học và sau Đại học của Trường Đại học Hà Nội áp dụng từ năm 2017-2018;

Căn cứ Thông báo số 435/TB-BHXH ngày 06/8//2018 của Bảo hiểm xã hội Quận Thanh Xuân về mức đóng BHYT HSSV năm học 2018.

Că cứ vào số lượng tín chỉ các môn học mà sinh viên đăng ký.

Chi tiết xem tại đây.