logo
EN
VN

Về việc thu học phí kỳ 1 năm học 2019-2020 các lớp ngành 2 khóa 2017, 2018, 2019

Căn cứ Quyết định số 1098/QĐ-ĐHHN ngày 14/06/2017 Quyết định ban hành quy định mức thu học phí các hệ đào tạo văn bằng 2, học cùng lúc hai chương trình áp dụng từ năm học 2017-2018 đến năm học 2019-2020 của Trường Đại học Hà Nội;
Phòng Tài chính - Kế toán thông báo mức thu và lịch thu học phí kỳ 1 năm học 2019-2020 của các lớp ngành 2 Khóa 2017,2018,2019 như sau:

1. MỨC THU CÁC MÔN:
Học phí thu theo tín chỉ (bao gồm sinh viên đăng ký học lần đầu và học lại):
Học phí = Số tín chỉ đã đăng ký x Mức thu HP mỗi tín chỉ
Cụ thể:
- Các môn cơ sở ngành, chuyên ngành, thực tập và khóa luận của các ngành đào tạo bằng Tiếng Anh: 650,000 VNĐ/ 1 tín chỉ;
- Các môn học còn lại: 480,000 VNĐ/ 1 tín chỉ.
2. THỜI HẠN NỘP :
Từ ngày 09/09/2019 đến hết ngày 16/09/2019
Chi tiết xem tại đây.