logo
EN
VN

V/v cập nhật hồ sơ sinh viên vào dự án VOYAGE

Trường Đại học Hà Nội đề nghị tất cả các sinh viên năm thứ 2, 3 và 4 của tất cả các khoa cập nhật Hồ sơ sinh viên trong cơ sở dữ liệu VOYAGE.

Hoạt động này nằm trong khuôn khổ Dự án VOYAGE được tài trợ bởi Liên minh châu Âu với mục đích nâng cao chất lượng đào tạo và giúp sinh viên có cơ hội tiếp cận thị trường lao động tại Việt Nam và châu Âu. Sinh viên tham gia dự án này sẽ được hỗ trợ trong việc xây dựng và duy trì Hồ sơ Xin việc theo mẫu chuẩn của Cộng đồng châu Âu (được Trường Đại học Hà Nội xác nhận) và được giới thiệu đến các doanh nghiệp trong và ngoài nước có nhu cầu tuyển dụng cán bộ phù hợp với năng lực và thiên hướng nghề nghiệp của mình.

Với hơn 20.000 vị trí công việc được tuyển dụng thông qua cơ sở dữ liệu của Dự án hàng năm, đây là cơ hội quan trọng giúp sinh viên tiếp cận tốt hơn với các cơ hội nghề nghiệp sau khi ra trường. Việc sinh viên tham gia đầy đủ và nghiêm túc trả lời bảng hỏi đóng vai trò rất quan trọng trong sự  thành công của dự án và góp phần giúp nhà trường nâng cao chất lượng đào tạo.