logo
EN
VN

V/v gia hạn nộp học phí kỳ 2 năm học 2016-2017

Phòng Tài chính - Kế toán thông báo gia hạn nộp học phí kỳ 2 năm học 2016-2017 hệ Chính quy các khóa như sau:

Thời gian gia hạn từ 27/02/2017 đến hết ngày 08/03/2017

Quá thời hạn trên, những sinh viên chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp học phí sẽ thực hiện thủ tục nộp học phí trực tiếp tại phòng 106 nhà A và bị xử phạt theo Quy định hiện hành của Nhà trường.

Nội dung chi tiết xem tại đây