logo
EN
VN

THÔNG BÁO LỊCH THI, DANH SÁCH PHÒNG THI HANU TEST NGÀY 23 THÁNG 04 NĂM 2017

Trường Đại học Hà Nội xin thông báo danh sách phòng thi, lịch thi Hanu Test ngày 23.04.2017 cụ thể như sau:
1. LỊCH THI
2. NỘI QUY THI
3. DANH SÁCH, PHÒNG THI HANU TEST
4. DANH SÁCH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO PG36
5. DANH SÁCH PHÒNG THI TUYỂN SINH PG KHÓA 36.
Chú ý:
- Thí sinh xuất trình chứng minh thư nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân hợp lệ có ảnh, còn giá trị sử dụng, khi vào phòng thi.
- Trường hợp có thông tin cá nhân chưa chính xác cần báo ngay cho thư ký hội đồng thi để chỉnh sửa.