logo
EN
VN

Thông báo thi Hanu Test kỳ thi ngày 10 tháng 02 năm 2018

Thực hiện kế hoạch năm học 2017-2018, Nhà trường thông báo kế hoạch tổ chức kỳ thi tiếng Anh HANU TEST như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI:

- Học viên chưa đủ điểm điều kiện tiếng Anh để đăng ký học chương trình Cử nhân Quản trị kinh doanh hoặc Thạc sĩ Quản kinh Kinh doanh liên kết với Đại học La Trobe (Ô-xtơ-rây-li-a).

- Học viên PG thuộc chương trình liên kết với Trường Đại học Victoria chưa đủ điểm điều kiện tiếng Anh để đăng ký nhập học Giai đoạn 2.

- Sinh viên các khoa chuyên ngành dạy bằng tiếng Anh đã dự thi nhưng chưa đạt yêu cầu về điểm điều kiện tiếng Anh.

- Sinh viên Khoa Đào tạo Đại cương thi lấy điểm điều kiện tiếng Anh để lên học chuyên ngành.

- Các đối tượng khác có nhu cầu.

II. ĐỊA ĐIỂM THI VÀ THỜI GIAN THI:

Địa điểm:       Trường Đại học Hà Nội

Ngày thi:        Thứ bẩy, ngày 10 tháng 02 năm 2018

Buổi sáng:     7 giờ 15 thí sinh làm thủ tục thi các kỹ năng Nghe, Đọc, Viết

Buổi chiều:    13 giờ 15 thí sinh thi kỹ năng Nói

III. ĐĂNG KÝ DỰ THI:

1. Thời gian: Từ ngày 02/02/2018 đến 17giờ 00 ngày 07/02/2018.

2. Địa điểm:

Phòng Quản lý Đào tạo Trường Đại học Hà Nội (phòng 118, nhà A).

IV. LỆ PHÍ THI:

Nộp tại Phòng Tài chính - Kế toán (phòng 106, nhà A).

Sinh viên chính quy và học viên các chương trình liên kết của Trường Đại học Hà Nội.

- Thi cả 4 kỹ năng:         600.000 đồng

- Thi lại 1 kỹ năng:         200.000 đồng

Đối tượng tự do:

- Thi cả 4 kỹ năng:         1.800.000 đồng

Danh sách phòng thi sẽ được thông báo trên Website của Trường (www.hanu.vn) ngày 09/02/2018.

Khi vào phòng thi, thí sinh xuất trình giấy CMT hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh hợp lệ.