logo
EN
VN

TB thi Hanu Test tiếng Anh ngày 13/5/2018

Thực hiện Kế hoạch năm học 2017-2018, Nhà trường thông báo về việc tổ chức kỳ thi tiếng Anh HANU TEST theo kế hoạch sau:
I. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI
1.1 Sinh viên khối chuyên ngành dạy bằng tiếng Anh đã dự thi nhưng chưa đạt yêu cầu.
1.2 Sinh viên các chương trình liên kết quốc tế của Trường Đại học Hà Nội cần điều kiện tiếng Anh để học chuyên ngành.
1.3 Các đối tượng tự do khác.

II. ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN THI
Địa điểm: Trường Đại học Hà Nội.
Ngày thi: 13 tháng 5 năm 2018.
Buổi sáng: 7g15: Thí sinh làm thủ tục thi các kỹ năng Nghe, Đọc, Viết.
Buổi chiều: 13g15: Thi kỹ năng Nói.

III. ĐĂNG KÝ DỰ THI
- Đăng ký dự thi tại: Phòng Quản lý Đào tạo (Phòng 118, Nhà A).
- Nộp lệ phí thi: Phòng Tài chính - Kế toán (Phòng 106, Nhà A).
- Thời gian: Từ ngày 03 tháng 5 đến ngày 10 tháng 5 năm 2018.

IV. LỆ PHÍ THI
Lệ phí thi áp dụng đối với sinh viên thuộc các đối tượng tại mục 1.1, 1.2:
- Thi 04 kỹ năng: 600.000 đồng.
- Thi lại 01 kĩ năng: 200.000 đồng.

Lệ phí thi đối với thí sinh tự do: 1.800.000 đồng.
Lưu ý:
- Danh sách thi sẽ được thông báo trên Website của Trường www.hanu.edu.vn ngày 12/5/2018.

- Khi vào phòng thi, thí sinh phải xuất trình Thẻ sinh viên của Trường ĐHHN hoặc giấy tờ tùy thân hợp lệ.